Соларпро Холдинг ќе ја гради најголемата соларна централа во државата со инсталиран капацитет од  50MWp

Соларпро Холдинг АД Софија е избрана за партнер за воспоставување на ЈПП (јавно приватно партнерство) за една од двете фотоволтаични централи на локацијата на стариот рудник во РЕК Осломеј. Фотоволтаичната централа ќе има инсталирана моќност до 50 MWp. Изборот е направен по електронската аукција на 16.04.2021 година, во конкурентна постапка во која учествуваа пет меѓународни компании.  Како главен изведувач и давател на градежни услуги, групацијата Соларпро Холдинг е глобален играч со над 3000 МWp инсталиран капацитет фотоволтаични проекти, кои до денес се завршени на пет континенти. Групата вработува на полно работно време над 1000 високо квалификувани вработени. Особено силно е присуството со градежни услуги на некои од клучните пазари на ЕУ - Холандија, Германија, Франција и Португалија.

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Изградба на фотоволтаична централа Манстирец од 10MWp

По учеството во тендерската постапка на  Министерството за економија на Република Северна Македонија, Соларпо Холдинг АД, го доби правото на изградба на ПВ Соларна централа со капацитет од 10 MW на државно земјиште во регионот на Маденоски БродИнвестицијата ќе се реализира во рок од половина година по обезбедување на потребната дозвола за градба и приклучување на дистрибутивната мрежа. Енергијата од Соларната централа ќе се продава во целост на слободниот пазар без никакви субвенции.

Компанијата работи на пазарот во Северна Македонија преку интегриран модел, кој вклучува свои извори на чиста енергија, трговија и снабдување со енергија на крајните клиенти, прогнозирање и балансирање на производството и потрошувачката на енергија и изградба на станици за полнење на електрични возила.

Останати Фотонапонски Проекти

Odoo - Sample 1 for three columns

Агрогруп

Капацитет: 1 MWp

Датум: 11.2019

Odoo - Sample 1 for three columns

Торпедо Солар

Капацитет: 1 MWp

Датум: 12.2012

Odoo - Sample 1 for three columns

Лисолај

Капацитет: 1 MWp

Датум: 04.2014

Odoo - Sample 1 for three columns

Грин Солар

Капацитет: 0.7 MWp

Датум: 09.2018

Odoo - Sample 1 for three columns

Охрид

Капацитет: 0.4 MWp

Датум: 11.2014

Odoo - Sample 1 for three columns

ЏСП Актуел

Капацитет: 0.11 MWp

Датум: 12.2019

Odoo - Sample 1 for three columns

Осогово Милк

Капацитет: 0.1 MWp

Датум: 03.2019